Szaktanfolyamok PDF Nyomtatás E-mail

Kedves jelentkező, hallgató!

Ebben a menüpontban találja szaktanfolyamaink rövid ismertetését, leírását valamint a legtöbb tanfolyamra Jelentkezési lapot tölthet ki. A kitöltött jelentkezési lapot az elküld gombbal küldheti el részünkre.

Továbbá lehetőség van a jelentkezési lapok letöltésére is doc vagy pdf formátumban majd azt kitöltve irodánk ügyfélszolgálatán tudja leadni. Néhány szaktanfolyam jelentkezési lapján Orvosi alkalmassági rovatot is talál, melyet házi- ill. üzemorvosával kell kitöltetnie és csak ez után érvényes a jelentkezése. 

 

Gépjárművezető Képesítési Igazolvány, (GKI) árufuvarozó szakvizsga

Milyen tevékenység végzéséhez szükséges: díj ellenében történő belföldi és nemzetközi árufuvarozás végzéséhez

Vizsga tárgyai, módszere:

 • Biztonsági szabályokon alapuló ésszerû vezetés: feleletválasztásos tesztvizsga
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeteti biztonság, szerviz, logisztika: feleletválasztásos tesztvizsga
 • Előírások alkalmazása: feleletválasztásos tesztvizsga
 • Esettanulmány: írásbeli
 • Járművezetés a közúti forgalomban: gyakorlat
 • Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői ismeretek: gyakorlat
 • Járművezetés szimulátoron: gyakorlat

 

Tanfolyamokat indítunk folyamatosan,vizsgalehetőség kéthetente.

Uniós szabályozás szerint ez a végzettség váltja fel 2009. szept. 9-től a régi Belföldi árufuvarozó ill. TIR nemzetközi árufuvarozó végzettségeket.

Akik cégünknél korábban C, E vagy D kategóriás tanfolyamot végeztek, kedvezményben részesülnek.

(Egy elvégzett kategóriánál egy kedvezmény jár.)

Jelentkezés

Letölthető jelentkezési lap Microsoft Word (doc) vagy Adobe Reader (pdf) formátumban:

Jelentkezési lap (doc)

Jelentkezési lap (pdf)


Belföldi és nemzetközi fuvarozó vállalkozói

Milyen tevékenység végzéséhez szükséges: belföldi és nemzetközi árufuvarozáshoz a vállalkozások szakmai vezetõinek

A képesítés megszerezhetõ: belföldön végzett fuvarozáshoz; belföldi és nemzetközi fuvarozáshoz

A vizsga tárgyai, módszere:

 • Jogi ismeretek : tesztvizsga szóbeli
 • Gazdasági, pénzügyi vezetõi, valamint adózási ismeretek : tesztvizsga szóbeli
 • Munkaügyi ismeretek : tesztvizsga szóbeli
 • Árufuvarozói ismeretek : tesztvizsga szóbeli
 • Jármûmûszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek : tesztvizsga szóbeli
 • Vámismeretek : tesztvizsga szóbeli (csak nemzetközi képesítéshez)
 • Esettanulmány megoldása írásbeli

  Tanfolyamokat indítunk folyamatosan, vizsgalehetõség kb. havonta hétvégenként.

Jelentkezés

Letölthető jelentkezési lap Microsoft Word (doc) vagy Adobe Reader (pdf) formátumban:

Jelentkezési lap (doc)

Jelentkezési lap (pdf)


Gépjárművezető Képesítési Igazolvány, (GKI) autóbuszos szakvizsga

Milyen tevékenység végzéséhez szükséges: díj ellenében végzett személyszállítási tevékenység végzéséhez, bel-és külföldön egyaránt

Vizsga tárgyai, módszere:

 • Biztonsági szabályokon alapuló ésszerû vezetés: feleletválasztásos tesztvizsga
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeteti biztonság, szerviz, logisztika: feleletválasztásos tesztvizsga
 • Elõírások alkalmazása: feleletválasztásos tesztvizsga
 • Esettanulmány: írásbeli
 • Jármûvezetés a közúti forgalomban: gyakorlat
 • Jármûvezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetõi ismeretek: gyakorlat
 • Jármûvezetés szimulátoron: gyakorlat
Tanfolyamokat indítunk folyamatosan, vizsgalehetõség kéthetente.

Akik cégünknél korábban C, E vagy D kategóriás tanfolyamot végeztek,  kedvezményben részesülnek.

(Egy elvégzett kategóriánál egy kedvezmény jár.)

Jelentkezés

Letölthető jelentkezési lap Microsoft Word (doc) vagy Adobe Reader (pdf) formátumban:

Jelentkezési lap (doc)

Jelentkezési lap (pdf)


Mezőgazdasági gépkezelő

Milyen tevékenység végzéséhez szükséges: Traktor, valamint mezőgazdasági vontató adaptereivel történő munkavégzéshez.

További elágazások:

- Fejő- és tejkezelőgép kezelője
- Keltetőgép kezelő
- Kertészeti gép kezelő
- Majorgép-kezelő
- Meliorációs, kert- és parképítőgép kezelő
- Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő
- Mezőgazdasági rakodógép kezelő
- Mezőgazdasági szárítóüzemi gépkezelő
- Növényvédelmi gépkezelő
- Önjáró betakarítógép kezelője

Vizsgára bocsátási feltétel: orvosi alkalmasság megléte, nyolc általános iskolai végzettség.

Tanfolyam megfelelõ számú (8-10 fõ) jelentkezõ esetén indul. Lehetőség van kihelyeztt tanfolyam indítására, tehát a képzési helyszín a megfelelő létszám esetén lehet az Ön lakóhelye is.

Jelentkezés

Letölthető jelentkezési lap Microsoft Word (doc) vagy Adobe Reader (pdf) formátumban:

Jelentkezési lap (doc)

Jelentkezési lap (pdf)


Mezőgazdasági vegyszert, üzemanyagot szállító járművezető

Milyen tevékenység végzéséhez szükséges: mezõgazdasági vegyszer és üzemanyag mezõgazdasági vontatóval vagy lassú jármûvel vontatott pótkocsival történõ közúti szállításához

A vizsga tárgyai, módszere:

 •  Általános ismeretek, fõbb veszélyek: szóbeli
 • Szállítóegységek és jelölések: szóbeli
 • Rakodási és kárelhárítási ismeretek: szóbeli

Aki az "Undort keltõ anyagok közúti szállítása" szakvizsgával együtt (egy vizsgán) vizsgázik (azaz csinálja mind a kettõt) kedvezményben részesül.

Tanfolyamokat indítunk folyamatosan, vizsgalehetõség kb. két hetente hétvégenként.

Jelentkezés

Letölthető jelentkezési lap Microsoft Word (doc) vagy Adobe Reader (pdf) formátumban:

Jelentkezési lap (doc)

Jelentkezési lap (pdf)


Undort keltő anyagok közúti szállítása

Milyen tevékenység végzéséhez szükséges: undort keltõ anyag közúti szállításához

A vizsga tárgyai, módszere:

 • Alapismeretek : szóbeli
 • Szállítási ismeretek : szóbeli

Aki a "Mezőgazdasági vegyszer és üzemagyag szállítása" szakvizsgával együtt (egy vizsgán) vizsgázik (azaz csinálja mind a kettőt) kedvezményben részesül.

Tanfolyamokat indítunk folyamatosan, vizsgalehetőség kb. két hetente hétvégenként.

Jelentkezés

Letölthető jelentkezési lap Microsoft Word (doc) vagy Adobe Reader (pdf) formátumban:

Jelentkezési lap (doc)

Jelentkezési lap (pdf)


ADR veszélyes-anyag szállító

Milyen tevékenység végzéséhez szükséges: A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállítására vonatkozó Egyezmény (ADR)-ben elõírt veszélyes áruk közúti szállításához

Tanfolyami kötelezettség: van

A képesítés megszerezhetõ: veszélyes áru osztályokra, külön a nem tartányos, majd azt követõen a tartányos szállításra

Vizsgára bocsátási feltétel:

 • a tanfolyam elvégzése
 • nem tartányos szállításnál legalább "B" kategóriás vezetõi engedély, 2 év vezetési gyakorlat
 • tartányos szállításnál "C" kategóriás, 2 éves vezetõi engedély, és a tartányos vezetési gyakorlat elvégzése

A vizsga tárgyai, módszere:

Alapvizsga:

Nem tartányos szállítás, 2-9 osztály anyagai

 •  
  • Általános ismeretek (Á) tesztvizsga
  • Speciális ismeretek (NT2-9) tesztvizsga
  • Szállítási, fuvarozási feladatok gyakorlati vizsga
  • Kárelhárítási feladatok gyakorlati vizsga

Szakosító vizsgák:

1 osztály anyagainak szállítása (NT1) tesztvizsga szóbeli vizsga

7 osztály anyagainak szállítása (NT7) szóbeli vizsga

2 osztály anyagainak tartányos szállítása

 •  
  • Tartányos általános ismeretek (TÁ) tesztvizsga
  • Tartányos speciális ismeretek (T2) tesztvizsga gyakorlati vizsga

3 osztály anyagainak tartányos szállítása

 •  
  • Tartányos általános ismeretek (TÁ) tesztvizsga
  • Tartányos speciális ismeretek (T3) tesztvizsga gyakorlati vizsga

5.1, 6.1, 8 és 9 osztály anyagainak tartányos szállítása

 •  
  • Tartányos általános ismeretek (TÁ) tesztvizsga
  • Tartányos speciális ismeretek (T5.1-9) tesztvizsga gyakorlati vizsga
Tanfolyamokat indítunk folyamatosan, vizsgalehetõség kb. három hetente hétvégenként.

Akik cégünknél korábban C, E vagy D kategóriás tanfolyamot végeztek 20.000,-Ft kedvezményben részesülnek nem tartányos alapvizsga esetén. (Egy elvégzett kategóriánál egy kedvezmény jár.)

Jelentkezés

Letölthető jelentkezési lap Microsoft Word (doc) vagy Adobe Reader (pdf) formátumban:

Jelentkezési lap (doc)

Jelentkezési lap (pdf)


Taxi gépkocsivezető

Milyen tevékenység végzéséhez szükséges: személytaxival végzett személyszállításhoz

Vizsgára bocsátási feltétel: érvényes "B" kat. vez. engedély

A vizsga tárgyai, módszere:

 • Közlekedési - és vezetéselméleti ismeretek : tesztvizsga
 • Hibaelhárítási ismeretek : szóbeli
 • Utasfelvétel, fuvarvállalás : szóbeli
 • Taxis etika : szóbeli
 • Helyismereti jártasság, idegenforgalmi ismeretek ( helyi) : szóbeli
 • Járművezetési gyakorlat (a személytaxi tartozékainak kezelésével) : gyakorlati
 • Elsősegélynyújtás : a Magyar Vöröskereszt előírása szerint

Tanfolyamokat indítunk folyamatosan, vizsgalehetőség kb. két hetente hétvégenként.

Jelentkezés

Letölthető jelentkezési lap Microsoft Word (doc) vagy Adobe Reader (pdf) formátumban:

Jelentkezési lap (doc)

Jelentkezési lap (pdf)


Személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozó

Milyen tevékenység végzéséhez szükséges: személygépkocsis személyszállításhoz és személytaxizáshoz, a vállalkozás szakmai vezetője részére

A vizsga tárgyai, módszere:

 • Általános vállalkozói ismeretek : tesztvizsga + szóbeli
 • Számviteli és adózási ismeretek : tesztvizsga + szóbeli
 • Munkáltatói ismeretek : tesztvizsga + szóbeli
 • Személytaxis szakmai ismeretek : írásbeli (nem teszt, egyéb írásbeli vizsga) + szóbeli
 • Taxis etika : szóbeli
Tanfolyamokat indítunk folyamatosan, vizsgalehetőség kb. két hetente hétvégenként.

Jelentkezés

Letölthető jelentkezési lap Microsoft Word (doc) vagy Adobe Reader (pdf) formátumban:

Jelentkezési lap (doc)

Jelentkezési lap (pdf)


Személygépkocsis személyszállító

Milyen tevékenység végzéséhez szükséges: személygépkocsival végzett (nem taxi) személyszállítás végzéséhez

Vizsgára bocsátási feltétel: érvényes "B" kat. vez. engedély

A vizsga tárgyai, módszere:

 • Közlekedési - és vezetéselméleti ismeretek : tesztvizsga
 • Hibaelhárítási ismeretek : szóbeli
 • Utasfelvétel, fuvarvállalás : szóbeli
 • Taxis etika : szóbeli
 • Helyismereti jártasság, idegenforgalmi ismeretek (országos) : szóbeli
 • Jármûvezetési gyakorlat : gyakorlati
 • Elsõsegélynyújtás : a Magyar Vöröskereszt elõírása szerint

Tanfolyamokat indítunk folyamatosan, vizsgalehetőség kb. két hetente hétvégenként.

Jelentkezés

Letölthető jelentkezési lap Microsoft Word (doc) vagy Adobe Reader (pdf) formátumban:

Jelentkezési lap (doc)

Jelentkezési lap (pdf)

 


Targoncavezető

A képzés OKJ száma: 31 582 06 0010 31 05

Részvételi feltételek:

 • 8 általános iskolai végzettség
 • 18. életév betöltése
 • munkaköri egészségügyi alkalmasság

Modulok:

 • 3140-10 Általános műszaki és munkavédelmi feladatok
 • 3145-10 Targoncavezetők speciális feladatai
 
Tanfolyamokat indítunk folyamatosan, vizsgalehetőség kb. három hetente.
 
Letölthető jelentkezési lap Microsoft Word (doc) formátumban:

Jelentkezési lap (doc)Emelőgép-kezelő

A képzés OKJ száma: 31 582 06 0010 31 01

Részvételi feltételek:

 • 8 általános iskolai végzettség
 • 18. életév betöltése
 • munkaköri egészségügyi alkalmasság

Modulok:

 • 3140-10 Általános műszaki és munkavédelmi feladatok
 • 3141-10 Emelőgép-kezelők speciális feladatai
 
Tanfolyamokat indítunk folyamatosan, vizsgalehetőség kb. három hetente.
 
Letölthető jelentkezési lap Microsoft Word (doc) formátumban:

Jelentkezési lap (doc)


 

Földmunka- rakodó- és szállítógép-kezelő


A képzés OKJ száma: 31 582 06 0010 31 04

Részvételi feltételek:

 • 8 általános iskolai végzettség
 • 18. életév betöltése
 • munkaköri egészségügyi alkalmasság

Modulok:

 • 3140-10 Általános műszaki és munkavédelmi feladatok
 • 3144-10 Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelő speciális feladatai
 
Tanfolyamokat indítunk folyamatosan, vizsgalehetőség kb. három hetente.
 
Letölthető jelentkezési lap Microsoft Word (doc) formátumban:

Jelentkezési lap (doc)


Útépítő- és karbantartógép-kezelő

A képzés OKJ száma: 31 582 06 0010 31 06

Részvételi feltételek:

 • 8 általános iskolai végzettség
 • 18. életév betöltése
 • munkaköri egészségügyi alkalmasság

Modulok:

 • 3140-10 Általános műszaki és munkavédelmi feladatok
 • 3146-10 Útépítő- és karbantartógép kezelők speciális feladatai
 
Tanfolyamokat indítunk folyamatosan, vizsgalehetőség kb. három hetente.
 
Letölthető jelentkezési lap Microsoft Word (doc) formátumban:

Jelentkezési lap (doc)


Energiaátalakító berendezés kezelője


A képzés OKJ száma: 31 582 06 0010 31 02

Részvételi feltételek:

 • 8 általános iskolai végzettség
 • 18. életév betöltése
 • munkaköri egészségügyi alkalmasság

Modulok:

 • 3140-10 Általános műszaki és munkavédelmi feladatok
 • 3142-10 Energiaátalakító-berendezés kezelőjének speciális feladatai
 
Tanfolyamokat indítunk folyamatosan, vizsgalehetőség kb. Három hetente.
 
Letölthető jelentkezési lap Microsoft Word (doc) formátumban:

Jelentkezési lap (doc)


Építési anyagelőkészítőgép-kezelő


A képzés OKJ száma: 31 582 06 0010 31 03

Részvételi feltételek:

 • 8 általános iskolai végzettség
 • 18. életév betöltése
 • munkaköri egészségügyi alkalmasság

Modulok:

 • 3140-10 Általános műszaki és munkavédelmi feladatok
 • 3143-10 Építési anyagelőkészítőgép kezelőjének speciális feladatai
 
Tanfolyamokat indítunk folyamatosan, vizsgalehetőség kb. három hetente.
 
Letölthető jelentkezési lap Microsoft Word (doc) formátumban:

Jelentkezési lap (doc)


 
Gépkezelői jogosítvány

Részvételi feltételek:

 • 8 általános iskolai végzettség
 • 18. életév betöltése
 • munkaköri egészségügyi alkalmasság
 • az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott - a megszerezni kívánt gépcsoporthoz tartozó - könnyű- vagy nehézgépkezelői szakképesítéssel rendelkezik vagy építő- és anyagmozgató gépkezelő szakképesítő vizsgát tett.
 
Tanfolyamokat indítunk folyamatosan, vizsgalehetőség kb. két hetente.

Iskolavezető

Milyen tevékenység végzéséhez szükséges: a jármûvezetõ-képzés szakmai irányításához

Tanfolyami kötelezettség: van

A tanfolyamra az jelentkezhet, aki

 • legalább középiskolai érettségivel és szakoktatói, vagy annak megfelelõ képesítéssel rendelkezik
 • középiskolai végzettség esetén öt, felsõfokú végzettség esetén két éves szakmai gyakorlattal rendelkezik
 • büntetlen elõéletû

Vizsgára bocsátási feltétel: a tanfolyam elvégzése

A vizsga tárgyai, módszere:

 • Államigazgatási és vállalkozási ismeretek : tesztvizsga szóbeli
 • A jármûvezetõ-képzés rendszere : tesztvizsga szóbeli
 • Munkajogi és társadalombiztosítási ismeretek : tesztvizsga szóbeli
 • Pénzügyi, számviteli és adózási ismeretek tesztvizsga szóbeli

Tanfolyam megfelelõ számú (4-8 fõ) jelentkezõ esetén indul.

Jelentkezés

Letölthető jelentkezési lap Adobe Reader (pdf) formátumban:

Jelentkezési lap (pdf)


Vízműkezelő

Tanfolyam megfelelő számú (8-10 fő) jelentkező esetén indul.

Jelentkezés

Letölthető jelentkezési lap Microsoft Word (doc) vagy Adobe Reader (pdf) formátumban:

Jelentkezési lap (doc)

Jelentkezési lap (pdf)


Csatornaműkezelő

Tanfolyam megfelelő számú (8-10 fő) jelentkező esetén indul.

Jelentkezés

Letölthető jelentkezési lap Microsoft Word (doc) vagy Adobe Reader (pdf) formátumban:

Jelentkezési lap (doc)

Jelentkezési lap (pdf)


Víz- és csatornaműkezelő

Tanfolyam megfelelő számú (8-10 fő) jelentkező esetén indul.

Jelentkezés

Letölthető jelentkezési lap Microsoft Word (doc) vagy Adobe Reader (pdf) formátumban:

Jelentkezési lap (doc)

Jelentkezési lap (pdf)


Klórkezelő

Tanfolyam megfelelő számú (8-10 fő) jelentkező esetén indul.

Jelentkezés

Letölthető jelentkezési lap Microsoft Word (doc) vagy Adobe Reader (pdf) formátumban:

Jelentkezési lap (doc)

Jelentkezési lap (pdf)


Motorfűrészkezelő-fakitermelő

Feltételek:

 • Nyolc általános
 • Orvosi alkalmasság
Tanfolyamokat indítunk folyamatosan, vizsgalehetõség kb. másfél havonta.

Jelentkezés

Letölthető jelentkezési lap Microsoft Word (doc) vagy Adobe Reader (pdf) formátumban:

Jelentkezési lap (doc)

Jelentkezési lap (pdf)

 


 

Lakott területi-fakitermelő

Feltételek:

 • Nyolc általános iskolai végzettség
 • Min. 2 éves Motorfűrészkezelői végzettség
 • Orvosi alkalmasság

Tanfolyamokat indítunk folyamatosan, vizsgalehetõség kb. másfél havonta.

 


 

 

Kisgépkezelő

Tanfolyam megfelelõ számú (8-10 fõ) jelentkezõ esetén indul.

Jelentkezés

Letölthető jelentkezési lap Microsoft Word (doc) vagy Adobe Reader (pdf) formátumban:

Jelentkezési lap (doc)

Jelentkezési lap (pdf)


Darukötöző (teherkötöző)

Tanfolyam megfelelő számú (8-10 fő) jelentkező esetén indul.

Jelentkezés

Letölthető jelentkezési lap Microsoft Word (doc) vagy Adobe Reader (pdf) formátumban:

Jelentkezési lap (doc)

Jelentkezési lap (pdf)


Tűzvédelmi tanfolyam (országos érvényű)

Tanfolyam megfelelõ számú (8-10 fõ) jelentkezõ esetén indul.

Jelentkezés

Letölthető jelentkezési lap Microsoft Word (doc) vagy Adobe Reader (pdf) formátumban:

Jelentkezési lap (doc)

Jelentkezési lap (pdf)


Kazánkezelő-kazánfűtő

Tanfolyam megfelelő számú (8-10 fő) jelentkező esetén indul.

Jelentkezés

Letölthető jelentkezési lap Microsoft Word (doc) vagy Adobe Reader (pdf) formátumban:

Jelentkezési lap (doc)

Jelentkezési lap (pdf)


Töltőállomás-kezelő

Tanfolyamokat indítunk folyamatosan, vizsgalehetõség kb. havonta.

Jelentkezés

Letölthető jelentkezési lap Microsoft Word (doc) vagy Adobe Reader (pdf) formátumban:

Jelentkezési lap (doc)

Jelentkezési lap (pdf)

 

 Akkreditációs szám: AL-0124                                             Nyilvántartási szám: 15-0307-05


 

 
viagraviagra