GÉPKEZELŐ KÉPZÉSEK

Gépkezelői ismertetőink

A Közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelésére jogosító képesítésre felkészítő szaktanfolyam (gépkezelői tanfolyam)

Targonca és szállítógép kezelői szaktanfolyam

Földmunkagép kezelői szaktanfolyam

Emelő- és rakodógép kezelői szaktanfolyam

Útépítő- és karbantartógép kezelői szaktanfolyam

Alapozás, közmű- és fenntartási gép kezelői szaktanfolyam

Elmélet: 3*8 óra

 • Általános munkavédelmi és elsősegély-nyújtási ismeretek: 8 óra
 • Általános üzemeltetési és technológiai ismeretek: 8 óra
 • Szakirányú gépspecifikus ismeretek: 8 óra

Gyakorlat: 2-8 óra (gép besorolásától függ)

 • Munka- és balesetvédelmi ismeretek: 1 óra
 • Gépkezelési gyakorlat (gépbesorolásától függ): 2-8 óra

Jelentkezési feltétel:

 • 18 életév betöltése
 • Érvényes orvosi alkalmassági igazolás, melyet foglalkozás-egészségügyi szakellátóhelyen kell készíttetni
 • Meglévő Gépkezelő jogosítvány esetén megfelelő az érvényes orvosi alkalmassági bejegyzés
 • 2 db egyforma igazolványkép, amennyiben már rendelkezik „Gépkezelő jogosítvánnyal”, akkor 1 db igazolványképet kell leadnia. (3,5 x 4,5 cm, fehér háttér, szembenéző tekintet)
 • Könnyű- illetve Nehézgépkezelő OKJ bizonyítvány vagy az Építő- és anyagmozgató gép kezelője szakképesítés, kezelni kívánt gépcsoportnak megfelelő szakmairány szerinti OKJ bizonyítvány
 • vagy, 6/1980 ÉVM-KPM rendelet alapján kiállított (régi) Építőgépkezelő jogosítvány

GÉPKEZELŐ VIZSGA

Elméleti vizsga

Elméleti vizsgát azokból a tantárgyakból kell tenni, amelyeknek a képzésén kötelezően részt vett.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiadott Tantervi és vizsgakövetelményekben meghatározott vizsgafeladatokat kell teljesíteni. Az elméleti vizsga szóban történik, a vizsgázónak – alapvizsga esetén 3 tételt kell húzni. Több gépcsoport esetén -annyi tételt húz, ahányból vizsgát tesz.
A minősítés megfelelt, vagy nem felelt meg lehet.
Sikertelen vizsga esetén csak a sikertelen vizsgarészt kell megismételni.

Gyakorlati vizsga

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiadott Tantervi és vizsgakövetelményekben meghatározott vizsgafeladatokat kell teljesíteni a vizsgabizottság előtt a gyakorlatban.
A minősítés megfelelt, vagy nem felelt meg lehet.

FELMENTÉSEK

Teljes elméleti felmentés

Az 54/2021. (XI.5.) ITM rendelet figyelembe veszi a korábban megszerzett szakképesítéseket. Újabb jogosultságok megszerzése esetén rész- vagy teljes tanfolyami, illetve vizsga alóli felmentést tesz lehetővé.

Akik rendelkeznek könnyű- vagy nehézgépkezelő, illetve a megszerezni kívánt gépcsoporthoz tartozó Építő- és anyagmozgató gép kezelője OKJ bizonyítvánnyal, azok teljes felmentést kaphatnak a képzés elméleti része, és a hozzá kapcsolódó elméleti vizsga alól.

Részleges felmentés elméletből

Azok részére, akik a vizsgájuk napjától számított 5 éven belül megszerzett gépkezelői jogosítvánnyal rendelkeznek, mentesülnek az Általános munkavédelmi és elsősegély-nyújtási ismeretek és az Általános üzemeltetési és technológiai ismeretek tantárgy képzése és vizsgája alól.

Gyakorlati képzés alól felmentés nem lehetséges, előzetes beszámításra sincs lehetőség.

A korábban megszerzett gépkezelő jogosítványok érvényesek maradnak a megszerzett gépekre vonatkozóan.

A képzést előíró jogszabályok:

 • A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
 • A közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet
 • A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet

A vizsgára történő jelentkezés személyesen történik irodánkban!
Bővebb felvilágosítással szívesen segítünk!

Kérje Cégre szabott árajánlatunkat!
Cégeknek, társaságoknak 5-8% kedvezményt adunk, ha hozzánk jelentkezik!