PÁV

Pályaalkalmassági vizsgálat

Mi is az a Pályaalkalmassági vizsgálat? (PÁV)

Először is a köztudattal ellentétben az nem egy vizsga, sem egy tanfolyam. Mint a neve is mutatja – egy vizsgálat, ráadásul egy pszichológiai vizsgálat, melyet országosan, központilag Budapesten végeznek el a Nemzeti Közlekedési Hatóság Pályaalkalmasság Vizsgálati Igazgatóságán.

Miért van rá szükség?

PAV vizsgálat leggyakrabban abban az esetben szükséges, ha olyan tevékenységet szeretne végezni az érdeklődő, jelentkező, amelyhez a jogszabály vagy a munkáltató, esetleg egyéb hatóság előírja valamelyik PAV kategória alkalmas minősítésének meglétét.

Feltételek:

$

II. csoportú orvosi alkalmassági vélemény

$

Érvényes vezetői engedély

$

45.000,-Ft befizetése amely fedezi az utazási és adminisztrációs költséget, valamint a PÁV vizsgálat díját

$

A PÁV központ által megállapított 21.000,-Ft vizsgálati díj befizetése

$

Jelentkezési lap kitöltése az irodánkban

Milyen módon tud az EDUCAR Oktató Centrum Oktató Bt. Önnek segíteni?

Az EDUCAR Oktató Centrum Oktató Bt. csoportokat szervez PÁV vizsgálat elvégzésére. Megfelelő létszám összegyűlése esetén (kb. 8 fő) megkérjük Budapesten a vizsgálat időpontját. A vizsgálat napján autóbusszal szállítjuk jelentkezőinket a vizsgálatra, majd annak végeztével vissza Nyíregyházára.

A pályaalkalmassági vizsgálat milyen tevékenység végzéséhez szükséges?

Előzetes pályaalkalmassági vizsgálat:

 • megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetéséhez
 • közúti közlekedési szolgáltatás keretében személyszállítást végző autóbusz (trolibusz), személygépkocsi,
 • nemzetközi közúti személyszállítást végző autóbusz, amelyben a vezetőülésen kívül legalább 17 állandó ülőhely van
 • veszélyes áru szállítását végző gépjármű vezetése,
 • 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, közúti közlekedési szolgáltatást végző tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és járműszerelvény,
 • 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, nemzetközi közúti áruszállítást végző tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és járműszerelvény vezetése,
 • ha a gépjárművezető előzetes orvosi vizsgálata során elrendelték

Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat

 • a gépjármű-vezetési gyakorlatból ötödik sikertelen vizsgát követő vizsgához
 • a rendőrhatóság, az ügyészség és a bíróság kezdeményezésére,
 • a gépjárművezető előzetes, időszakos vagy soron kívüli vizsgálatát végző orvos illetőleg orvosi bizottság megkeresésére,
 • a gépjárművezető munkáltatójának kérésére,
 • a gépjárművezető kérésére.

A pályaalkalmassági minősítés a következő alkalmassági kategóriákra vonatkozhat

I. alkalmassági kategória:

 • megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetése;

Előfeltételei:

 • 2. csoportú (állásvállalásra jogosító) orvosi vélemény,
 • 2 éves folyamatosan érvényes vezetői engedély bármely kategóriából, mely nem minősül kezdő vezetői engedélynek,
 • vizsgálati díj befizetése

II. alkalmassági kategória:

 • közúti közlekedési szolgáltatás keretében személyszállítást végző autóbusz (trolibusz), személygépkocsi,
 • nemzetközi közúti személyszállítást végző autóbusz, amelyben a vezetőülésen kívül legalább 17 állandó ülőhely van,
 • veszélyes áru szállítását végző gépjármű vezetése,

Előfeltételei:

 • 2. csoportú (állásvállalásra jogosító) orvosi vélemény,
 • 2 éves folyamatosan érvényes vezetői engedély bármely kategóriából, mely nem minősül kezdő vezetői engedélynek,
 • vizsgálati díj befizetése

III. alkalmassági kategória:

 • 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, közúti közlekedési szolgáltatást végző tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és járműszerelvény,
 • 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, nemzetközi közúti áruszállítást végző tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és járműszerelvény vezetése,

Előfeltételei:

 • 2. csoportú (állásvállalásra jogosító) orvosi vélemény,
 • vizsgálati díj befizetése

IV. alkalmassági kategória:

 • Az eddig nem említett gépjármű vezetése.
 • A pályaalkalmassági minősítés időtartamra igen, járműfajtára nem korlátozható
R

Eljárási díjak

I. fokú eljárás díjai:

N
I.   kategória – 21.000 Ft
N
II.  kategória – 21.000 Ft
N
III. kategória – 21.000 Ft
N
IV. kategória – 21.000 Ft

II. fokú eljárás díjai:

N

I-IV. kategória, kategóriánként: 23.500 Ft

N

Ha az I. vagy II. fokú eljárásoknál PAV jármű igénybevétele szükséges, a gépjárműhasználat díja - 12.000 Ft

Pályaalkalmasságot kizáró illetve korlátozó okok

A pályaalkalmassági vizsgálat eredményét a közlekedési hatóság határozat formájában közli a vizsgálaton részt vevőkkel. A határozat rendelkező része tartalmazza a minősítést. Ha valaki alkalmatlan minősítést kap, vagy ha alkalmas minősítése időtartamra korlátozott, akkor a minősítés alapjául szolgáló kizáró okok az indokolásban szerepelnek. A kizáró, vagy korlátozó okokat számok jelzik és a jelentésük az alábbi:

 

 1. Elégtelen észlelési teljesítmény. A rövid ideig észlelhető ingerek közül keveset tud helyesen felismerni, vagy ugyan eleget észlel helyesen, de emellett túl sok a téves észlelések száma.
 2. A közlekedési helyzetek biztonságos megoldásához szükséges felismerési és döntési képesség hiánya, vagy nem kielégítő szintje. Sok hibával, vagy túlságosan megnyúlt idő alatt, azaz túl lassan hozza meg a feladat helyes megoldásához szükséges döntéseket.
 3. A jármű irányításához szükséges mozgási képességek hiánya, vagy nem kielégítő szintje. A karokkal, lábakkal egyidejűleg végrehajtandó mozgáselemek nem rendeződnek össze egyetlen cselekvésegységgé, hanem különálló, egymás után végrehajtott mozgások sorozataként zajlanak le, pedig a gépjárművezetéskor gyakran kell a karokkal és lábakkal egyszerre végezni különböző mozdulatokat. Pl. sebességváltó és pedál kezelése, stb.
 4. A figyelmi teljesítmény nem kielégítő szintje. Ez az egyéni tulajdonság többféle módon is megjelenhet a vizsgálati eredményekben. A feladatvégzés során vétett hibákat, más tényezőkkel nem indokolt teljesítményhullámzást, esetenként a cselekvéseket megelőző döntési idő megnyúlását, stb. okozza.
 5. Az észlelési, a döntési és a mozgásos tevékenység összerendezettségének hiánya. Összetett cselekvéseket (pl. egy adott célpont követése, vagy mozgó pont irányítása megadott szabályok szerint, stb.) igénylő feladatok során nyújtott nem megfelelő teljesítmény.
 6. Az értelmi működések nagymértékben csökkent szintje, ezen belül kiemelten ennek a gyakorlati járművezetői tevékenységben való megnyilvánulása.
 7. A közlekedési magatartást közvetlenül befolyásoló személyiségvonások, amelyek fokozott baleseti veszélyeztetettségre utalnak. A személyiségvonások szabályozzák az ember viselkedését, magatartását, valamint a képességek, készségek működtetésének, felhasználásának módját. A kizáró ok arra utal, hogy a környezethez, emberekhez, közlekedési partnerekhez való spontán viszonyulás valószínűleg alkalmazkodási zökkenőkhöz vezet.
 8. A járművezetői teljesítmény szélsőséges ingadozása terhelés, fáradtság, vagy monotónia hatására. Az egyes feladatok megoldási szintjében mutatkozó jelentős különbség esetén szerepel ez a kizáró ok.
 9. A jármű-vezetéshez szükséges jártasságok és készségek elsajátítására való képtelenség. A vizsgált személy nem kielégítő színvonalú teljesítménye a feladat többszöri végrehajtása után sem mutat elfogadható javulást.
 10. A pszichés kifáradás. Több vizsgálati eredményben is megmutatkozó olyan jellegzetesség, mely az általános testi-lelki lelassulásból, és a hibás cselekvések megszaporodásából következik.
 11. Foglalkozási (életkori) sajátosságokból eredő, kedvezőtlen személyiségkép, mely pl. az életkor előrehaladtával bekövetkező magatartásbeli rugalmasság csökkenésében jelentkezhet.

A honlapunkon feltüntetett információk tájékoztató jellegűek.
További részletekért érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon !