SZAKTANFOLYAMOK

Szaktanfolyami ismertetőink

Kedves Jelentkező!

Kik jelentkezhetnek vizsga nélküli GKI továbbképzésre?

GKI képesítő vizsgával rendelkező személyek, akik továbbképzési kötelezettségüket szeretnék teljesíteni.

Hogyan kaphatod meg a GKI kártyát vizsga nélkül,mi a menete?

A jogszabályi háttért figyelembe véve, vizsga nélküli GKI képzésre annál a képzőszervnél lehet jelentkezni, amelyiknek a képzési engedélye erre lehetőséget ad.
Így nem mindegyik képzőszervnél van lehetőség vizsga nélküli GKI képzésen résztvenni.

Hogy zajlik a képzés?

A vizsga nélküli GKI továbbképzés két részből áll: egy elméleti és egy gyakorlati részből.
Az elméleti részt E-learning képzés formájában lehet teljesíteni.
A gyakorlati rész 5 tanóra szimulátoron történő vezetést foglal magában. Időpontról a képzőszerv ad tájékoztatást.

Melyek a vizsga nélküli GKI képzésre történő jelentkezés feltételei?

 • Érvényes vezetői engedély
 • Érvényes személyi igazolvány
 • Lakcím kártya
 • GKI kártya (Magyarországon szerzett)
 • Iskolai bizonyítvány
 • Csak gmail.com-os email cím
 • 1 db igazolványkép
 • Képzés díjának kiegyenlítése

Az autóbusz-vezetői és a tehergépkocsi-vezetői alap- és továbbképzési képesítésre felkészítő szaktanfolyam (GKI)

Milyen tevékenység végzéséhez szükséges ?

Díj ellenében történő belföldi és nemzetközi árufuvarozás végzéséhez

Vizsga tantárgyai, számonkérés módszerei:

 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés – Számítógépes elméleti vizsga
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika – Számítógépes elméleti vizsga
 • Előírások alkalmazása – Számítógépes elméleti vizsga
 • Esettanulmány – Esettanulmány
 • Járművezetés a közúti forgalomban – Gyakorlat
 • Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői ismeretek – Gyakorlat
 • Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen – Gyakorlat

Uniós szabályozás szerint ez a végzettség váltja fel 2009. szept. 9-től a régi Belföldi árufuvarozó ill.( TIR) Nemzetközi árufuvarozó végzettségeket.

Tehergépkocsi-vezetői alapképzés (CA) – Óraszám: 44 óra (Elmélet: 30 óra, Gyakorlat: 14 óra)

Tehergépkocsi- vezetői továbbképzés (CT) – Óraszám: 35 óra (Elmélet: 30 óra, Gyakorlat: 5 óra)

Autóbuszvezetői alapképzés (DA) – Óraszám: 44 óra (Elmélet: 30 óra, Gyakorlat: 14 óra)

Autóbuszvezetői továbbképzés (DT) – Óraszám: 35 óra (Elmélet: 30 óra, Gyakorlat: 5 óra)

Autóbuszvezetői és Tehergépkocsi-vezetői összevont alapképzés (CDA) – Óraszám: 66 óra (Elmélet: 40 óra, Gyakorlat: 26 óra)

Autóbuszvezetői és Tehergépkocsi vezetői összevont továbbképzés (CDT)Akik cégünknél – 6 hónapon belül- C, E vagy D kategóriás tanfolyamot végeztek, kedvezményben részesülnek. – Óraszám: 47 óra (Elmélet: 42 óra, Gyakorlat: 5 óra)

Akik cégünknél – 6 hónapon belül- C, E vagy D kategóriás tanfolyamot végeztek, kedvezményben részesülnek.

Tanfolyamok folyamatosan indulnak.

A közúti közlekedési szolgáltatást végző árufuvarozó-vállalkozás szakmai irányítójának alapképzésére felkészítő szaktanfolyam

Milyen tevékenység végzéséhez szükséges ?

Belföldi és nemzetközi árufuvarozáshoz a vállalkozások szakmai vezetőinek

Vizsga tantárgyai, számonkérés módszerei:

 • Jogi ismeretek – Számítógépes elméleti vizsga és Szóbeli
 • Gazdasági, pénzügyi vezetõi, valamint adózási ismeretek – Számítógépes elméleti vizsga és Szóbeli
 • Munkaügyi ismeretek – Számítógépes elméleti vizsga és Szóbeli
 • Árufuvarozói ismeretek – Számítógépes elméleti vizsga és Szóbeli
 • Jármûmûszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek – Számítógépes elméleti vizsga és Szóbeli
 • Vámismeretek – Számítógépes elméleti vizsga és Szóbeli
 • Esettanulmány – Esettanulmány

Tanfolyamok folyamatosan indulnak:

 • – tantermi foglalkozás (óraszám: 92 óra), vagy
 • – E-learning formában is.

Bővebb információkért keress Bennünket személyesen,telefonon vagy e-mailben.

A közúti közlekedési szolgáltatást végző árufuvarozó-vállalkozás szakmai irányítójának továbbképzésére felkészítő szaktanfolyam

Milyen tevékenység végzéséhez szükséges ?

Belföldi és nemzetközi árufuvarozáshoz a vállalkozások szakmai vezetőinek

Vizsga tantárgyai, számonkérés módszerei:

 • Jogi ismeretek – Számítógépes elméleti vizsga
 • Gazdasági, pénzügyi vezetõi, valamint adózási ismeretek – Számítógépes elméleti vizsga
 • Munkaügyi ismeretek – Számítógépes elméleti vizsga
 • Árufuvarozói ismeretek – Számítógépes elméleti vizsga
 • Jármûmûszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek – Számítógépes elméleti vizsga
 • Vámismeretek – Számítógépes elméleti vizsga
 • Esettanulmány – Esettanulmány

Tanfolyamok folyamatosan indulnak:

 • – tantermi foglalkozás (óraszám: 46 óra), vagy
 • – E-learning formában is.

Bővebb információkért keress Bennünket személyesen,telefonon vagy e-mailben.

A veszélyes áruk közúti szállítására képesítő szaktanfolyam (ADR)

Milyen tevékenység végzéséhez szükséges?

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállítására vonatkozó Egyezmény (ADR)-ben előírt veszélyes áruk közúti szállításához

A képesítés megszerezhető: veszélyes áru osztályokra – külön a Nem tartányos, majd azt követően a Tartányos szállításra

Vizsgára bocsátási feltétel:

 • A tanfolyam elvégzése
 • Nem tartányos szállításnál legalább „B” kategóriás vezetői engedély, 2 év vezetési gyakorlat
 • Tartányos szállításnál „C” kategóriás, 2 éves vezetői engedély, és a tartányos vezetési gyakorlat elvégzése

Vizsga tantárgyai, számonkérés módszerei

Alapvizsga

Nem tartányos szállítás 2-9 osztály anyaga

 • Általános ismeretek – Számítógépes elméleti vizsga
 • Speciális ismeretek – Számítógépes elméleti vizsga
 • Nem tartányos gyakorlat – Gyakorlat

Szakosító vizsgák:

 • 1 osztály anyagainak és tárgyainak szállítására szakosító képzés (NT1)
 • 7 osztály anyagainak és tárgyainak szállítására szakosító képzés (NT7)
 • 2 osztály anyagainak és tárgyainak szállítására szakosító képzés (T2)
 • 3 osztály anyagainak és tárgyainak szállítására szakosító képzés (T3)
 • Az 5.1,6.1,8 és 9 osztály anyagainak és tárgyainak szállítására szakosító képzés (T5.1,6.1,8.9)
 • A 4.1 osztály anyagainak és tárgyainak szállítására szakosító képzés (T4.1)
 • A 4.2 osztály anyagainak és tárgyainak szállítására szakosító képzés (T4.2)
 • A 4.3 osztály anyagainak és tárgyainak szállítására szakosító képzés (T4.3)
 • A 5.2 és a 6.2 osztály anyagainak és tárgyainak szállítására szakosító képzés (T5.2)

Bővebb információkért keress Bennünket személyesen,telefonon vagy e-mailben.

Személytaxis személyszállító szolgáltatói alapképzés

Milyen tevékenység végzéséhez szükséges ?

Személytaxival, személy-gépkocsival végzett személyszállításhoz

Vizsgára bocsátási feltétel:

Érvényes „B” kategóriás vezetői engedély

Tantárgyai:

 • Közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és vezetéselmélet
 • Speciális vezetéstechnikai ismeretek
 • Helyismereti jártasság és helyi idegenforgalmi ismeretek, valamint korszerű fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete
 • Személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató tevékenységére vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció
 • A személytaxi tartozékainak kezelése

Tanfolyamok folyamatosan indulnak:

 • tantermi foglalkozás (óraszám: 28 óra),

Bővebb információkért keress Bennünket személyesen,telefonon vagy e-mailben.

Személygépkocsis személyszállító szolgáltató alapképzés

Milyen tevékenység végzéséhez szükséges ?

Személy-gépkocsival végzett személyszállításhoz

Vizsgára bocsátási feltétel:

Érvényes „B” kategóriás vezetői engedély

Tantárgyai:

 • Közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és vezetéselmélet
 • Speciális vezetéstechnikai ismeretek
 • Országos közlekedési-földrajzi és térkép olvasási ismeretek, általános idegenforgalmi ismeretek, valamint korszerű fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete
 • Személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató tevékenységére vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció 
 • A személytaxi tartozékainak kezelése

Tanfolyamok folyamatosan indulnak:

 • tantermi foglalkozás (óraszám: 26 óra),

Bővebb információkért keress Bennünket személyesen,telefonon vagy e-mailben.

Személytaxis személyszállító szolgáltató továbbképzés

Milyen tevékenység végzéséhez szükséges ?

Személytaxival végzett személyszállításhoz azoknak, akik a korábban megszerzett személytaxis személyszállító szolgáltatói képesítés megszerzésétől eltelt 5 év, függetlenül a korábbi  képesítés lejáratának dátumától.

Vizsgára bocsátási feltétel:

Érvényes „B” kategóriás vezetői engedély

Tantárgyai:

 • Közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és vezetéselmélet
 • Személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató tevékenységére vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció

Tanfolyamok folyamatosan indulnak:

 • tantermi foglalkozás (óraszám: 8 óra),vagy,
 • E-learning formában is.

Bővebb információkért keress Bennünket személyesen,telefonon vagy e-mailben.

Személygépkocsis személyszállító szolgáltató továbbképzés

Milyen tevékenység végzéséhez szükséges ?

A továbbképzésre irányuló képzésen azoknak kell részt venni, akiknek a korábban megszerzett személygépkocsis személyszállító  szolgáltatói képesítés megszerzésétől eltelt 5 év, függetlenül a korábbi  képesítés lejáratának dátumától.

Vizsgára bocsátási feltétel:

Érvényes „B” kategóriás vezetői engedély

Tantárgyai:

 • Közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és vezetéselmélet
 • Személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató tevékenységére vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció –

Tanfolyamok folyamatosan indulnak:

 • tantermi foglalkozás (óraszám: 8 óra),vagy
 • E-learning formában is.

Bővebb információkért keress Bennünket személyesen,telefonon vagy e-mailben.

Személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozó

Milyen tevékenység végzéséhez szükséges ?

Személygépkocsis személyszállításhoz és személytaxizáshoz, a vállalkozás szakmai vezetője részére

Tantárgyai:

 • Általános vállalkozói ismeretek
 • Számviteli és adózási ismeretek
 • Munkáltatói ismeretek
 • Személytaxis szakmai ismeretek
 • Taxis etika

Tanfolyamok folyamatosan indulnak:

 • tantermi foglalkozás (óraszám: 36 óra)

Bővebb információkért keress Bennünket személyesen,telefonon vagy e-mailben.

A honlapunkon feltüntetett információk tájékoztató jellegűek.
További részletekért érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon !