Kedves Jelentkező !


Ebben a menüpontban találja szaktanfolyamaink rövid ismertetését, leírását.

Kik jelentkezhetnek vizsga nélküli GKI továbbképzésre?

GKI képesítő vizsgával rendelkező személyek, akik továbbképzési kötelezettségüket szeretnék teljesíteni.

Hogyan kaphatod meg a GKI kártyát vizsga nélkül,mi a menete?

A jogszabályi háttért figyelembe véve, vizsga nélküli GKI képzésre annál a képzőszervnél lehet jelentkezni, amelyiknek a képzési engedélye erre lehetőséget ad.
Így nem mindegyik képzőszervnél van lehetőség vizsga nélküli GKI képzésen résztvenni.

Hogy zajlik a képzés?

A vizsga nélküli GKI továbbképzés két részből áll: egy elméleti és egy gyakorlati részből.
Az elméleti részt E-learning képzés formájában lehet teljesíteni.
A gyakorlati rész 5 tanóra szimulátoron történő vezetést foglal magában. Időpontról a képzőszerv ad tájékoztatást.

 Melyek a vizsga nélküli GKI képzésre történő jelentkezés feltételei?

 • Érvényes vezetői engedély
 • Érvényes személyazonosító igazolvány
 • Lakcímkártya
 • GKI igazolvány (Magyarországon szerzett)
 • Iskolai bizonyítvány
 • Csak gmail.com-os email cím
 • 1 db igazolványkép
 • Képzés díjának kiegyenlítése

Az autóbusz-vezetői és a tehergépkocsi-vezetői alap-

és továbbképzési képesítésre felkészítő szaktanfolyam (GKI)

 

Milyen tevékenység végzéséhez szükséges ?

- Díj ellenében történő belföldi és nemzetközi árufuvarozás végzéséhez
   Vizsga tantárgyai,  számonkérés módszerei:
 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés  -  Teszt
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika  - Teszt
 • Előírások alkalmazása - Teszt
 • Esettanulmány - írásbeli
 • Járművezetés a közúti forgalomban -  Gyakorlat
 • Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői ismeretek  -  Gyakorlat
 • Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen - Gyakorlat

 

 

 Tanfolyamok folyamatosan indulnak.

Uniós szabályozás szerint ez a végzettség váltja fel 2009. szept. 9-től a régi Belföldi árufuvarozó ill.( TIR) Nemzetközi árufuvarozó végzettségeket.

Akik cégünknél - 6 hónapon belül-  C, E vagy D kategóriás tanfolyamot végeztek, kedvezményben részesülnek.


Tehergépkocsi-vezetői alapképzés (CA)

Óraszám: 44 óra (Elmélet: 30 óra, Gyakorlat: 14 óra)

Tehergépkocsi- vezetői továbbképzés (CT)

Óraszám: 35 óra (Elmélet: 30 óra, Gyakorlat: 5 óra)

Autóbuszvezetői alapképzés (DA)

Óraszám: 44 óra (Elmélet: 30 óra, Gyakorlat: 14 óra)

Autóbuszvezetői továbbképzés (DT)

Óraszám: 35 óra (Elmélet: 30 óra, Gyakorlat: 5 óra)

Autóbuszvezetői és Tehergépkocsi-vezetői összevont alapképzés (CDA)

Óraszám: 66 óra (Elmélet: 40 óra, Gyakorlat: 26 óra)

Autóbuszvezetői és Tehergépkocsi vezetői összevont továbbképzés (CDT)

Óraszám: 47 óra (Elmélet: 42 óra, Gyakorlat: 5 óra)


Belföldi és nemzetközi fuvarozó vállalkozói

Milyen tevékenység végzéséhez szükséges ?

 - Belföldi és nemzetközi árufuvarozáshoz a vállalkozások szakmai vezetőinek

   Vizsga tantárgyai,  számonkérés módszerei:

 • Jogi ismeretek  - Teszt és Szóbeli
 • Gazdasági, pénzügyi vezetõi, valamint adózási ismeretek  - Teszt és Szóbeli
 • Munkaügyi ismeretek - Teszt  és Szóbeli
 • Árufuvarozói ismeretek -  Teszt és  Szóbeli
 • Jármûmûszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek -  Teszt és  Szóbeli
 • Vámismeretek -  Teszt és Szóbeli
 • Esettanulmány - Írásbeli

 

Tanfolyamok folyamatosan indulnak.


ADR veszélyes-anyag szállító

 

Milyen tevékenység végzéséhez szükséges?

 

 - A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállítására vonatkozó Egyezmény (ADR)-ben előírt veszélyes áruk közúti szállításához

   A képesítés megszerezhető: veszélyes áru osztályokra - külön a Nem tartányos, majd azt követően a Tartányos szállításra

 

   Vizsgára bocsátási feltétel:

 1. A tanfolyam elvégzése
 2. Nem tartányos szállításnál legalább "B" kategóriás vezetői engedély, 2 év vezetési gyakorlat
 3. Tartányos szállításnál "C" kategóriás, 2 éves vezetői engedély, és a tartányos vezetési gyakorlat elvégzése

  Vizsga tantárgyai,  számonkérés módszerei

  Alapvizsga

  Nem tartányos szállítás 2-9 osztály anyaga

 • Általános ismeretek  - Teszt
 • Speciális ismeretek -  Teszt
 • Nem tartányos gyakorlat  - Gyakorlat

  Szakosító vizsgák:

 • 1 osztály anyagainak és tárgyainak szállítására szakosító képzés (NT1)
 • 7 osztály anyagainak és tárgyainak szállítására szakosító képzés (NT7)
 • 2 osztály anyagainak és tárgyainak szállítására szakosító képzés (T2)
 • 3 osztály anyagainak és tárgyainak szállítására szakosító képzés (T3)
 • Az 5.1,6.1,8 és 9  osztály anyagainak és tárgyainak szállítására szakosító képzés (T5.1,6.1,8.9)
 •  A 4.1 osztály anyagainak és tárgyainak szállítására szakosító képzés (T4.1)
 •  A 4.2 osztály anyagainak és tárgyainak szállítására szakosító képzés (T4.2)
 •  A 4.3 osztály anyagainak és tárgyainak szállítására szakosító képzés (T4.3)
 •  A 5.2 és a 6.2 osztály anyagainak és tárgyainak szállítására szakosító képzés (T5.2)


Személytaxis személyszállító szolgáltatói alapképzés


Milyen tevékenység végzéséhez szükséges ?

- Személytaxival, személy-gépkocsival végzett személyszállításhoz

 

  Vizsgára bocsátási feltétel:

- Érvényes "B" kategóriás vezetői engedély

Tantárgyai:

 • Közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és vezetéselmélet
 • Speciális vezetéstechnikai ismeretek
 • Helyismereti jártasság és helyi idegenforgalmi ismeretek, valamint korszerű
  fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete

 • Személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató
  tevékenységére vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció -
 • A személytaxi tartozékainak kezelése

 Tanfolyamokat folyamatosan indítunk!

 

Személygépkocsis személyszállító szolgáltató alapképzés


Milyen tevékenység végzéséhez szükséges ?

- Személy-gépkocsival végzett személyszállításhoz

 

   Vizsgára bocsátási feltétel:

-  Érvényes "B" kategóriás vezetői engedély

   Tantárgyai:

 • Közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és vezetéselmélet
 • Speciális vezetéstechnikai ismeretek
 • Országos közlekedési-földrajzi és térkép olvasási ismeretek, általános 
 • idegenforgalmi ismeretek, valamint korszerű fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete
 • Személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató
  tevékenységére vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció

 Tanfolyamokat folyamatosan indítunk!

 

Személytaxis személyszállító szolgáltató továbbképzés

 

Milyen tevékenység végzéséhez szükséges?

- Személytaxival végzett személyszállításhoz azoknak, akik a korábban megszerzett személytaxis személyszállító szolgáltatói képesítés
  megszerzésétől eltelt 5 év, függetlenül a korábbi  képesítés lejáratának dátumától.

 

Vizsgára bocsátási feltétel:

- Érvényes "B" kategóriás vezetői engedély


  Vizsga tantárgyai

 • Közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és vezetéselmélet
 • Személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató
  tevékenységére vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció

 

 

Tanfolyamokat folyamatosan indítunk!

Személygépkocsis személyszállító szolgáltató továbbképzés

 

Milyen tevékenység végzéséhez szükséges?

- A továbbképzésre irányuló képzésen azoknak kell részt venni,

  akiknek a korábban megszerzett személygépkocsis személyszállító  szolgáltatói képesítés

  megszerzésétől eltelt 5 év, függetlenül a korábbi  képesítés lejáratának dátumától.

 

Vizsgára bocsátási feltétel:

- Érvényes "B"  kategóriás vezetői engedély

  Vizsga tantárgyai,  számonkérés módszerei:

 • Közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és vezetéselmélet
 • Személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató
  tevékenységére vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció

 

Tanfolyamokat folyamatosan indítunk!

 


Személytaxis személyszállító vállalkozó

 

 

Milyen tevékenység végzéséhez szükséges?

- Személygépkocsis személyszállításhoz és személytaxizáshoz, a vállalkozás szakmai vezetője részére 

 

   Vizsga tantárgyai

 • Általános vállalkozói ismeretek
 • Számviteli és adózási ismeretek
 • Munkáltatói ismeretek
 • Személytaxis szakmai ismeretek
 • Taxis etika

Tanfolyamokat indítunk folyamatosan, vizsgalehetőség kb. két hetente hétvégenként.


A honlapunkon feltüntetett információk tájékoztató jellegűek.
További részletekért érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon!